Monday, February 13, 2012

KONSEP DAKWAH KEPADA NON-MUSLIM


Semua umat manusia di muka bumi ini adalah bersaudara sekalipun berlainan rupa dan bahasa, bersatu atas dasar 'saudara senasab' yang bapanya bernama Adam A.S, dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan dari aspek nasab ini juga, fahamilah bahawa bangsa Melayu sebenarnya adalah saudara kepada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab, bangsa Eropah dan seluruh umat bangsa termasuklah bangsa Yahudi. Sekalipun hubungan 'SAUDARA SEAQIDAH' tidak mungkin selama-lamanya akan wujud antara pemeluk agama Islam dan penganut agama Kristian, tetapi hubungan kedua-dua agama terbesar ini wujud dari sudut nasab yang sama iaitu Adam A.S. Sabda Rasulullah S.A.W, "Manusia (semuanya) berasal dari Nabi Adam A.S (sulbi yang sama), dan Adam itu dari tanah" - Musnad Imam Ahmad

Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, mainstream yang agak keterlaluan malah tidak benar berlaku di tanah Melayu apabila Islam dijadikan barang dagangan untuk melaga-lagakan penganut agama lain. Identiti dan semangat yang dilaungkan pula bukan kerana kefahaman dan ilmu, tetapi lebih kepada nafsu dan doktrin yang lahir dari parti perkauman yang dangkal. Pernahkah kita terfikir Baginda Rasulullah S.A.W mengalami kesukaran yang berganda-ganda mengajak manusia memeluk Islam, ketika itu jumlah umat Islam di aras kadar minoriti. Sedikit, tidak ramai seperti hari ini. Tiba-tiba jumlah kita yang ramai ini hanya mencalar keunggulan dakwah yang telah ditempa dan dirintis ribuan abad oleh Rasulullah S.A.W dan generasi Para Sahabat.

Islam bukan agama perkauman, bukan juga paksi kepada permusuhan. Islam adalah agama fitrah bagi sekalian manusia, kerana itu setiap umat manusia berpotensi untuk memeluk Islam jika mereka benar-benar menggunakan akalnya untuk berfikir tentang kejadian alam semesta.

Tetapi musuh Islam tidak pernah berhenti untuk menafikan ke-universalisme Islam. Maka Islam sering dicemar dengan label-label perkauman seperti the Saracens, Moors, Tatars, Turks, Gazan, Uighur dan sebagainya. Pernah di Eropah satu ketika dahulu, orang yang memeluk Islam disebut turned Turks (menjadi Turki). Manakala dalam konteks rantau ini, mereka yang masuk Islam pula disebut masuk Melayu.

Begitu juga Islam sering ditohmah dengan paksi kepada keganasan. Islam dan Kristian sebagai contoh, sering diibaratkan bagai api yang membakar dan ranting kayu yang kering, apabila disatukan ia akan marak membesar sehingga tidak terkawal. Dua agama terbesar ini dianggap sering bermusuhan, berperang, ibarat pertembungan Sultan Salahuddin dan Guy de Lusignan, Sultan Yusuf Tasyifin dan Alfonso. Tetapi sedarkah kita, tokoh-tokoh mujahid tersebut memperjuangkan Islam bukan kerana bermusuh dengan orang yang agama Kristian, tetapi adalah kerana mempertahankan hak dan menghentikan kezaliman yang bermaharajalela.

Darihal itu keadilan Islam dapat dipersaksikan di sekalian wilayah dan benua. Keadilan itu jugalah yang akan menghasilkan manusia-manusia yang akur dengan keesaan dan keluhuran Zat Allah Taala yang menjadikan Islam sebagai risalah ke-Rasulan Nabi Muhammad S.A.W.

Keadilan Islam bukan warisan Roman Justice, iaitu keadilan yang hanya diperuntukan buat bangsa Rom. Tetapi keadilan Islam didasari oleh norma-norma etika samawi yang murni yang mengiktiraf karamah insaniyyah tanpa mengira bangsa, warna dan bahasa. Di-naqal Ibn Asakir di dalam kitabnya, 'Tarikh Dimashq' bahawa Abu Ubaidah R.A telah mengundurkan para tenteranya dari wilayah Hims, Palestin ke kubu terkuat masing-masing selepas tentera Rom berkumpul di kota Yarmouk untuk menyerang Islam. Lalu Abu Ubaidah mengarahkan pegawai-pegawainya memulangkan jizyah dan kharaj yang dikutip dari kaum Zimmi. Abu Ubaidah juga memberitahu kepada kaum Zimmi yang menduduki Hims bahawa orang-orang Islam tidak boleh lagi melindungi mereka setelah jizyah tersebut dipulangkan kembali.

Maka menangislah penduduk Kristian yang tinggal di daerah tersebut sambil berkata, "Wahai jemaah Islam! Kamu semua yang paling kami kasihi berbanding Rom walaupun mereka saudara seagama seperti kami. Kamu (tentera Islam) sangat kami hormati kerana menepati janji, mempunyai belas kasihan kepada kami, kamu tidak melakukan kezaliman terhadap kami dan bersikap adil ke atas wilayah kami, sebaliknya -tentera Rom - selalu menindas urusan dan penempatan kami". [Rujuk Tarikh Dimashq, Ibn Asakir (14/130). Futuh Al Buldan hlmn.137].

Begitu juga ketika Amru bin al ‘Ash berjaya membuka Kota Kaherah. Beliau telah menulis surat kepada seluruh penduduk Mesir sebagai janji yang bakal ditunaikan apabila Islam menguasai negara tersebut. Surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Ini adalah (amanah) yang akan ditunaikan Amru bin al 'Ash ke atas penduduk Mesir agar mengecapi suasana aman makmur; terhadap diri mereka, pegangan mereka, harta-harta mereka, gereja (tempat ibadat) mereka, keturunan, sumber rezeki mereka di daratan dan di lautan. Aku tidak akan menganggu sesuatupun dari hak mereka dan aku tidak akan menguranginya" - Tarikh at Tobari, jilid 2:513-514.

Jadi pengembangan dakwah yang berlaku seterusnya dalam sejarah seperti itu terhasil dengan keberkesanan akhlak, sikap, disiplin yang dimiliki oleh umat. Bukan hanya memerintah dan cakap tak serupa bikin.

Islam telah berjaya mencairkan hati masyarakat non-Muslim yang kemudiannya memeluk Islam dengan penuh redha dan keyakinan. Dalam peristiwa lain ketika umat Islam berada di dalam peristiwa hijrah pertama, Rasulullah S.A.W mengarahkan beberapa orang Sahabat berhijrah dari Makkah ke Habsyah. Seorang Raja Kristian bernama Najasyi telah menerima rombongan-rombongan Rasulullah tersebut agar dilindungi dari kekejaman kafir Quraish. Kata Najasyi kepada Amru bin al 'Ash (ketika itu masih belum memeluk Islam) dan Abdullah bin Rabeah, "Sesungguhnya (apa yang dibacakan Jaafar bin Abi Talib) ucapan ini adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa A.S yang tentunya berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian berdua selama aku masih hidup".

Benar, sejarah telah membuktikan perang Salibiyyah berlaku antara Islam dan Kristian, akan tetapi ke semua tujuan peperangan yang diarahkan oleh Allah Taala kepada umat Islam adalah demi mempertahankan wilayah, aqidah, hak dan keadilan sesama manusia. Bukannya membinasakan seluruh orang yang tidak beriman kepadaNya berdasarkan pepatah, 'berpatah arang berkerat rotan’, 'membujur lalu melintang patah'.

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, "Barang siapa yang terhalang untuk berlemah-lembut, maka ia terhalang untuk mendapatkan segala kebaikan" - Sahih MuslimIslam Bukan Agama Kekerasan

Secara normatif, Islam tidak menganjurkan atau mendorong umatnya melakukan kekerasan, baik terhadap sesamanya mahupun terhadap penganut agama lain. Islam tidak mengajar umatnya untuk memeras ugut, memaksa penganut agama lain supaya akur dengan dasar-dasar keimanan agama Islam. Firman Allah bermaksud, "Dan jika Tuhanmu mengkehendaki, tentulah beriman seluruh manusia di muka bumi seluruhnya. Tetapi adakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?" -Surah Yunus:99

Allah Taala menegah perbuatan 'ikrah' - bentuk paksaan sebagai jalan untuk menghasilkan 'keimanan'. Islam mengajar umatnya 'berperang' terhadap sesuatu kumpulan ataupun kaum BUKAN KERANA PERBEZAAN AGAMA, tetapi apabila Islam dimusuhi, diinjak, ditindas, ataupun sesuatu kelompok yang mengisytiharkan pendirian untuk memerangi Islam, baharulah umat Islam wajib mengangkat senjata. Justeru itu, umat Islam sepatutnya menggunakan seluruh kesempatan dan ruang waktu aman yang diberikan untuk berdakwah.

Objektif Penulisan Ini

Bagi maksud penulisan ini, beberapa konsep tasawwur dakwah perlu kita kaji mulai hari ini untuk memastikan fungsi dakwah mampu berkompetisi dengan zaman dan tuntutan-tuntutannya, perubahan serta kondisi global-nya. Konsep ‘Al Ukhuwatul Muwatinun', ‘Al Ukhuwatul Insaniyyah' dan 'Dar Al Dakwah', adalah antara label-label kontemporari yang diwujudkan oleh intelektual Islam abad ini antaranya Dr. Yusuf al Qaradhawi, Dr. Solah Sultan, Dr. Muhammad Imarah, Dr. Akram Kassab dan ramai lagi.

Konsep-konsep tersebut amat penting difahami kerana ia menghasilkan intipati pemikiran pendakwah yang bergerak seiringan dengan check-point kebangkitan Islam. Sebelum ini, tasawwur dakwah dalam ruang lingkup tradisi umpamanya menggunakan istilah ahlu Zimmah, Dar Al Harb dan kafir Harbi sehingga menimbulkan implikasi yang agak signifikan kepada umat Islam dan telah diaplikasikan sejak berkurun tahun dahulu. Ingin dijelaskan di sini, bukanlah bermaksud tradisi ilmiah tersebut salah, tetapi dalam ruang massa yang kian terbuka, kita perlukan tajdid haraki sehingga membolehkan dakwah itu benar-benar berperanan ke semua peringkat. Dakwah for All untuk merealisasikan Islam for All.
Apatah lagi setelah Perang Dunia ke-2, Khilafah Islamiyyah telah berpecah, kucar-kacir berlaku di negara Islam di setiap belahan dunia. Oleh itu, gerakan Islam pada hari ini perlu beroperasi dalam ruang lingkup tasawwur yang lebih bersifat universal dan terbuka terutamanya apabila mendepani isu pluraliti kaum, agama dan warganegara.

Ukhuwatul Muwatinun (Saudara Senegara)

Hari ini apabila ditimbulkan hak-hak kaum minoriti di sesebuah negara yang majoritinya penduduk Islam, ramai yang mengklasifikasikan kaum minoriti non-Muslim ini sebagai ahlu Zimmah. Menjelaskan konsep ahlu Zimmah dalam konteks masyarakat pada hari ini, Dr.Yusuf Al Qaradhawi di dalam bukunya ‘Ad Din wa al Siyasah' berpandangan bahawa konsep istilah ini sekarang lebih bersesuaian digantikan dengan 'Al Ukhuwatul Muwatinun'. Pandangan ini dilakukan kerana istilah ahlu Zimmah asalnya terpakai kepada kaum minoriti yang membayar jizyah untuk mendapat jaminan perlindungan manakala pada hari ini kaum minoriti seperti di Malaysia adalah berbeza. Masyarakat non-Muslim di Malaysia bukan lagi kaum zimmi, dan ini adalah suatu pengkategorian yang sudah kehilangan justifikasi kesejarahannya.

Ketika era pemerintahan Amirul Mukminin Umar Al Khattab, Khalid Al Walid pernah mengatakan kepada beberapa komuniti penduduk zimmi bahawa, "Sekiranya kami melindungi kamu maka kami berhak mendapatkan jizyah. Jika tidak maka kami tidak berhak memperolehinya". [Rujuk Tarikh At Tabari jilid 1, hlmn.2055].

Malah pemerintah Islam berhak membatalkan jizyah kepada non-Muslim jika mereka menunjukkan kesetiaan kepada negara, mempertahankan negaranya yang sama dihuni oleh umat Islam. Maka istilah 'al Ukhuwatul Muwatinun' ini dilihat mampu memberikan tasawwur baru kepada method dan pendekatan dakwah kepada golongan non-Muslim.

Malah lebih jauh lagi Dr.Yusuf Al Qaradawi menyebut bahawa warga non-Muslim sebagai saudara ketika merujuk kaum Kristian Koptik (Qibti) dengan sebutan 'Ikhwanuna Al Aqbat', manakala Dr.Akram Kassab dengan istilah 'Ar Rabitah al Wataniyyah'. Dalam penghujahan ini mereka merujuk sejumlah ayat dari surah Al Shu'ara (Rujuk ayat 123-124 dan 160-161) tentang hubungan ukhuwwah di antara Para Rasul (Nuh, Hud, Soleh dan Lut) dengan kaum mereka (kaum 'Ad, Tsamud dan sebagainya), di mana sejumlah besarnya kufur dan mendustakan Para Rasul.

Namun demikian Al Quran menyebut hubungan antara Para Rasul dengan kaumnya yang kufur tersebut sebagai hubungan saudara. Maka di sini menunjukkan bahawa Islam tidak sekadar memperakui persaudaraan seaqidah yang lazim kita fahami. Persoalannya, bersediakah kita untuk mengatakan Ah Chong yang tinggal di Pulau Pinang, dan Muthusamy yang tinggal di Batu Caves sebagai ‘saudara’ senegara kita?

Al Ukhuwatul Insaniyyah (Saudara Sesama Insan)

Antara tohmahan yang kerap dihadapkan kepada Islam adalah ketidakupayaan syariat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Tohmahan ini juga merupakan salah satu faktor menjadikan dakwah Islam dilihat tidak bersifat universal dan sering mendapat tanggapan yang salah di mata umum. Persepsi seperti ini boleh diperbetulkan melalui konsep 'Al Ukhuwatul Insaniyyah' yang diterapkan kepada seluruh anggota pendakwah. Bertepatan dengan ruh ayat 70 surah Al Isra' yang bermaksud, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam".

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahawa Allah memuliakan manusia dan mengiktiraf hak-hak asasi yang sebahagian besarnya adalah menjadi kewajipan setiap individu. Melalui intipati ayat ini, gerakan dakwah dan juga apa sahaja aktiviti dakwah perlu memberi perhatian dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia agar dapat dilihat keadilan ajaran Islam itu secara hakiki. Ini kerana Islam tidak pernah menyetujui sempadan kesukuan yang sempit. Maka, tidak ada golongan yang diunggulkan semata-mata kerana darah keturunan, ataupun warisan yang dipusakai dari bapanya.

Keunggulan bukan hak eksklusif golongan tertentu, tetapi ditawarkan kepada semua golongan manusia yang sanggup memenuhi syarat. Keunggulan seperti itulah yang menjadi syarat di dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik".

Keunggulan yang mendapat pengiktirafan Allah dalam ayat tersebut memiliki tiga syarat :

  • Komitmen terhadap nilai-nilai kemakrufan.
  • Berjuang menentang gejala kemungkaran.
  • Beriman dengan Allah dengan sebenar-benar keyakinan.

Dar Al Dakwah

Menyentuh kepada konsep 'kenegaraan', istilah tradisi yang sering digunakan bagi membezakan daerah penduduk Islam dengan bukan Islam ialah dar al harb. Melalui konsep ini jugalah timbulnya istilah kafir harb yang sering di-salah fahami bukan sahaja masyarakat non-Muslim malah komuniti Muslim juga turut menerima tempias yang sama. Lebih malang lagi apabila istilah ini dipolitikkan demi kepentingan parti. Maka secara tidak langsung istilah-istilah ini sedikit sebanyak meninggalkan kesan yang kurang matang kepada kesuburan dakwah.

Dengan tidak menafikan keabsahan istilah kafir harbi, dar al harb, dar ahdi, dar maslubah dan sebagainya berasaskan isu-isu lain, akan tetapi bergerak di dalam ruang lingkup tasawwur yang menganggap warganegara non-Muslim itu sebagai kafir yang diperangi menjadi satu permasalahan yang sangat besar implikasinya. Dari hal ini istilah Al Ukhuwatul Muwatinun, Al Ukhuwatul Insaniyah dan Dar Al Dakwah wajar dijadikan tasawwur dakwah masa kini. Tasawwur dakwah yang bersifat universal dan kontemporari inilah yang akan dapat memberikan nafas baru bagi setiap gerakan yang ingin memacu kredibiliti dakwah di persada antarabangsa terutamanya dalam membina attitude umat Islam terhadap penganut agama lain.

Penutup

Apa yang telah disebut tadi hanyalah sebuah konsep baharu yang sebenarnya telah lama diaplikasikan, cuma mungkin ia tidak disedari oleh kita. Begitupun konsep-konsep baharu yang disebut adalah secara ringkas, sedang kehendak dan akhlak seorang pendakwah adalah teras utama dalam melaksanakan tugas maha berat ini. Kita tidak sepatutnya merasa terpencil, kerana usaha dakwah mestilah dilaksanakan secara berjamaah dengan gerak kerja yang tersusun demi menjamin mobilasi-nya bergerak dengan baik. Firman Allah Taala, "Dan jika kamu tidak lakukan (amanah berdakwah sebagaimana yang diperintahkan) ini bererti kamu tidak menyampaikan amanah risalahNya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia..." - Al Maidah:67


petikan artikel diambil daripada link http://www.tarbawi.my/

Saturday, July 16, 2011

Mengapa Orang Asli Perlu Memeluk Agama Islam?

Artikel ini berdasarkan sebahagian laporan bengkel Sukarelawan Dakwah Orang Asli 2011 anjuran Yayasan Al-Khalifah. Laporan penuh klik sini.Resolusi digulung oleh Dato’ Dr. Hj Abdul Razak bin Hj. Kechik iaitu Pemegang Amanah Yayasan Al-Khalifah dan juga Presiden Malaysian Relief Agency. Beliau menyatakan tidak mustahil untuk mengajak orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam terutama Orang Asli jika pendekatan dan metod kita secara berhemah. Beliau menyatakan 7 sebab mengapa Orang Asli perlu memeluk agama Islam iaitu:


1. Islam agama rasmi Malaysia
2. Raja dan pemimpin negara beragama Islam
3. Bantuan badan kerajaan dan swasta
4. Wadah penyatuan 18 suku kaum
5. Menjadi bangsa yang kuat
6. Memupuk kemesraan dan semangat berintegrasi
7. Islam Agama yang Syumul


Yang pertama, Islam adalah agama rasmi Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia memperuntukan keistimewaan kepada agama Islam untuk diamalkan dan dikembangkan dalam negara ini di mana perutukan dana untuk perkembangan Islam mendapat bantuan terus daripada kerajaan persekutuan dan pada masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan.


Yang kedua, Raja dan Pemimpin utama negara kita majoriti beragama Islam. Kelebihan itu menjadikan pemimpin Islam kita dihormati dan disanjung oleh semua rakyat jelata. Yang ketiga, masyarakat Islam di negara ini mendapat banyak bantuan daripada badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang sudi menghulurkan bantuan malah agensi agama memperuntukan beberapa bantuan kepada orang asli yang baru memeluk Islam dan ianya berterusan.


Yang keempat dan kelima, Islam sebagai agama penyatuan. Ia menjadi wadah penyatuan 18 suku kaum asli di Malaysia. Berdasarkan cara hidup dan pegangan 18 suku kaum orang asli, tiada cara untuk menyatukan mereka kecuali dengan agama. Islam menjadi platfom terbaik untuk menyatukan mereka sebagaimana Islam menyatukan semua bangsa di dunia atas kesamaan tauhid dan akidah. Dengan itu, apabila bersama masyarakat Melayu yang sudah sedia beragama Islam, menjadikan bumiputera sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh bangsa lain.


Yang keenam, orang asli amat rapat dengan orang Melayu disebabkan kesamaan antara mereka. Jadi apabila bersama atas kesamaan agama ia menerbitkan kemesraan sekaligus hidup berintegrasi dapat diamalkan justeru semangat tolong menolong dan bekerjasama antara kaum dapat dipupuk.


Sebab yang ketujuh adalah kelebihan agama Islam itu sendiri dimana Islam adalah agama yang baik dan Syumul (menyeluruh). Islam merangkumi semua aspek kehidupan berkaitan dunia dan akhirat. Justeru, kebenaran Islam tidak boleh disangkal lagi. Bagaimanapun, perlu kita ingat yang Islam ini berkembang atas dasar kefahaman dan kesedaran. Apabila manusia sedar maka ia akan menghayati Islam sepenuhnya.


rujukan:http://www.yayasanalkhalifah.com/2011/02/bengkel-sukarelawan-dakwah-orang-asli.html

Sunday, July 25, 2010

PERANAN WANITA DALAM KERJA DAKWAH KEPADA MASYARAKAT ASLI

1.KEDUDUKAN WANITA DALAM BERDAKWAH MENGAJAK KE JALAN ALLAH

Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : “Apa pendapat Anda tentang wanita dan kegiatan dakwah untuk mengajak ke jalan Allah ?”

Jawapan :

Kedudukan sebagaimana kedudukan kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban dakwah mengajak ke jalan Allah dan memerintahkan peruntukan baik dan mencegah kemungkaran, kerana teks Al-Qur’an dan Sunnah yg suci menunjukkan hal tersebut, sementara pendpt ulama dalam masalah tersebut juga sangat jelas. Maka seorang wanita berkewajiban untuk berdakwah ke jalan Allah, memerintahkan kepada peruntukan baik dan mencegah kemungkaran dengan adab yg Islami yg dituntut juga dari seorang lelaki. Ia juga hendak tidak berpaling dari dakwah ke jalan Allah kerana putus asa dan tidak sabar, akibat hinaan atau cacian dari beberapa orang.

Akan tetapi ia harus bertahan dan bersabar walaupun ia melihat beberapa orang yang memperlihatkan suatu ejekan. Hendaklah ia menjaga perkara-perkara lain yakni menjadi suri tauladan dalam menjauhkan diri dari hal yg haram, menutup diri dari pandangan laki-laki selain mahram dan menjaukan diri dari ikhtilath. Lebih dari itu hendak dalam dakwah ia memperhatikan penjagaan diri dari segala yg diingkarinya. Saat berdakwah kepada kaum lelaki, hendaklah ia berdakwah dalam keadaan memakai hijab dan tidak berduaan dgn salah seorang dari mereka.

Apabila berdakwah kepada kaum wanita, hendaklah ia berdakwah dgn hikmah dan menjadi orang yg bersih akhlaq dan peruntukan sehingga mereka tidak menentang dan berkata : “Mengapa ia tidak memulai peruntukan baik dari diri sendiri”. Hendaklah ia menjauhi pakaian yg bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain dan menjauhi segala perkara yang bisa menimbulkan fitnah, dari mulai menampakkan keindahan tubuh, lemah lembut dalam berbicara dan segala yg diingkari dalam dakwahnya.

Justeru ia harus berdakwah ke jalan Allah dengan tetap menjaga kondisi yang tidak membahayakan agama dan menodai nama baik sendiri.
2. PENDAKWAH WANITA UNTUK MASYARAKAT ASLI

Kanak-kanak perempuan sebagai fokus

Pertamanya, tidakkah mahu mereka menerima hakikat bahawa dijadikan wanita itu sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri untuk tarbiyatul aulad, untuk mendidik anak-anak. Seringkali dilaungkan, untuk menarik perhatian dan menambat hati Orang Asli dalam kerja dakwah kita, salah satunya adalah dengan berbuat baik dan melayan anak-anak mereka dengan baik, agar mereka dapat menerima kita. Jadi peranan wanita disitu sudah terlihat. Tambahan pula, di kebanyakan tempat Orang Asli , kanak-kanak lelaki dan perempuan tidak akan bercampur, mereka bahkan lebih malu dari kita. Walaupun mereka hanya kanak-kanak, yang berumur baru satu angka, bukan dua angka seperti kita, bahkan mereka sendiri tidak akan bercampur diantara lelaki dan perempuan. Bahkan satu kampung yang pernah diziarahi, kelas modul yang diadakan, kakak fasililator tidak boleh pergi melihat kelas adik-adik lelaki, kerana mereka amat malu untuk bercampur dengan perempuan. Fasililator lelaki untuk adik-adik lelaki, dan fasililator wanita untuk adik-adik perempuan. Oleh itu untuk apa lagi dinafikan hak wanita dalam turut berdakwah untuk Orang Asli? Atau mahu diabaikan sahaja golongan ini?


Remaja perempuan yang belum berkahwin

Kebanyakan kampung orang asli didapati kurangnya remaja perempuan, dek kerana menjadi adat budaya mereka untuk mendirikan rumah tangga pada usia muda. Namun, bukanlah tiada langsung kalangan remaja di perkampungan Orang Asli. Dalam berdakwah kepada masyarakat Orang Asli, adakah golongan lelaki yang mahu mengambil tugas berdakwah kepada mereka? Sangat tidak sesuai, kerana sepanjang pengalaman ber’sahabat’ dengan orang Asli, cara dakwah kami ialah dengan kasih sayang. Amat tidak sesuai jika lelaki yang mengambil alih tugas dakwah itu! Bagaimana untuk diterangkan kepada kaum perempuan mengenai Fiqh Mar’ah jika wanita itu tidak dibenarkan untuk turut juga dalam jalan ini?Jadi amat besarlah peranan wanita itu..

Golongan Ibu

Terdapat golongan lelaki dewasa yang sudah berumah tangga yang sudah mampu mendirikan solat dengan baik, tidak lagi perlu untuk follow-up yang secara terus menerus, akidah yang agak mantap dan boleh mencari ilmu agama dengan ikhtiar sendiri, alhamdulillah. Namun, jurang antara mereka dengan isteri merekalah yang agak merisaukan. Mereka masih tidak mampu mengubah dan mendidik pemikiran dan pemahaman isteri mereka sendiri. Lalu di sinilah peranan pendakwah wanita untuk menggunakan psikologi untuk membimbing mereka. Golongan ibu mestilah lebih selesa bersama dengan pendakwah wanita dalam membicarakan ilmu-ilmu agama Islam .Kurang rasa malunya bersama mereka. Dan penekanan akan aspek-aspek ilmu keagamaan dari sisi wanita dapat diberitahu kepada mereka dengan metod pembelajaran yang betul dan benar .

Jadi, sesungguhnya tidak dapat dinafikan,kepentingan pendakwah wanita amat besar sekali untuk penyebaran Islam kepada masyarakat orang Asli..Rujukan:

sumber dari blogger raihan farhanah- http://lydecker86.wordpress.com/2009/03/31/peranan-wanita-dalam-dakwah/

[Majmu’ Fatawa wa Rasail Mutanawwi’ah, Syaikh Bin Baz, 4/240] [Disalin dari kitab Al-Fatawa Al-Jami’ah Lil Mar’atil Muslimah edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita-3, hal. 201, Darul Haq]

Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=793&bagian=0

Sumber Kedudukan Wanita Dalam Berdakwah Mengajak Ke Jalan Allah : http://alsofwah.or.id

Monday, March 1, 2010

ISLAM DALAM MASYARAKAT ORANG ASLI: SATU PERKEMBANGAN DI NEGERI KELANTAN


ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara yang baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk

(Surah An-Nahl, 16:125 )
Mengenali Masyarakat Orang Asli

Masyarakat Orang Asli merupakan masyarakat pribumi yang mendiami kepulauan semenanjung Malaysia. Mengikut sejarah, kepulauan Melayu telah mula diduduki oleh manusia yang dipanggil Austronesian atau Malayo-Polynesia sekitar 5,000 tahun dahulu. Mereka ini dikatakan berasal daripada Selatan China (Yunan) dan Taiwan. Penghijrahan mereka ke selatan adalah secara ’sporadic’, ’irregular’ dan ’incremental’. Bermula dari Filipina menganjur ke pulau-pulau Indonesia sehingga ke penghujung tanah besar Asia, pulau-pulau Pasifik dan Madagascar.

Majoriti Orang Asli di Malaysia (termasuk kaum Bumiputera) yang menghuni kawasan Indo-Malaya sekarang ini adalah keturunan daripada manusia Austranesian awal ini. Hasil daripada Banci Penduduk JHEOA 2004, jumlah populasi Orang Asli Malaysia ketika ini ialah seramai 149,723 orang. Mereka terbahagi kepada tiga Kaum utama iaitu, Melayu Proto (Proto-Malay), Negrito dan Senoi yang membentuk 18 Rumpun Bangsa.

Di Kelantan, terdapat 3 kaum Orang Asli yang mendiami negeri ini yang kebanyakannya terdapat di daerah Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai. Kaum – Kaum tersebut adalah Kaum Temiar yang merupakan salah satu rumpun bangsa Senoi di mana ia merupakan kaum terbanyak di Kelantan yang mendiami daerah Gua Musang dan Jeli dan Kaum Jahai dan Bateq yang merupakan salah satu rumpun bangsa Negrito yang kebanyakannya mendiami daerah Jeli, Gua Musang dan Kuala Krai. Kebanyakan masyarakat Orang Asli di Kelantan tinggal di pedalaman di mana ia mengambil masa yang lama dan penuh mencabar untuk sampai di sesebuah kampong.

Perkembangan Islam

Perkembangan Islam dalam masyarakat Orang Asli bermula pada tahun 1980an apabila gerakan dakwah mula di giatkan ke kawasan pedalaman. Kebanyakan mereka yang memeluk agama Islam adalah hasil usaha para pendakwah yang tadak pernah letih dan jemu dalam usaha menyebarkan Islam. Pendakwah – pendakwah ini adalah terdiri dari pendakwah bebas, badan kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ( JAKIM ) , Majlis Agama Negeri dan Badan bukan kerajaan.

Di Kelantan situasi perkembangan Islam juga bermula di era tahun 80an di mana pihak yang memulakan kegiatan ini adalah pendakwah dari badan bukan kerajaan iaitu ABIM ( Angkatan Belia Islam Malaysia ) melalui unit Islamic Outreach ABIM ( IOA ), Majlis Agama Islam Kelantan ( MAIK ) , Jabatan Hal Ehwan Agama Islam Kelantan ( JAHEIK ) dan JAKIM. Penyebaran Islam di kalangan masyarakat ini amat mencabar pada ketika itu di mana ketika era tersebut, kedudukan sesebuah pos atau kampong amat pedalaman sekali di mana perjalanan sebagai contoh bermula dari Bandar Gua Musang ke sesebuah pos atau kampong mengambil masa satu hari perjalanan kerana terpaksa meredah hutan dan melalui jalan – jalan balak. Tambahan pula, pada ketika itu masyarakat orang asli kebanyakannya berpindah randah dan ini amatlah menyukarkan.

Walaubagaimanapun kesukaran tersebut, Islam tetap Berjaya di sebarkan di kalangan masyarakat pribumi ini. Kebanyakan pendakwah samaada dari ABIM, MAIK ataupun JAKIM, mereka mengambil pendekatan memasuki kawasan pedalam sebulan sebanyak dua atau tiga kali. Dengan kekerapan tersebut sekarang hampir 70 peratus Islam telah tersebar di dalam masyarakat ini.

Method Dalam Dakwah Orang Asli

Jika dilihat, Dakwah adalah satu cabang ilmu yang dominan sifatnya. Keberkesanan dan kejayaannya bergantung kepada persembahannya yang mantap dan teruji. Oleh itu method serta pendekatannya haruslah praktikal. Aspek-aspek penting yang menyentuh persoalan pokok mengenai kehidupan, pemikiran, citarasa dan lain-lain unsur yang terangkum dalam alam budaya satu-satu etnik semestinya di fahami sebelum seseorang itu menampilkan diri di tengah-tengah kumpulan sasaran sebagai misi dakwah. Jika tidak sukar baginya untuk melaksanakan misi tersebut. Dalam kontek dakwah kepada kaum Asli, teknik dan pendekatan yang digunakan berbeza kerana suasana kehidupan, cara berfikir, persekitaran dan alam budaya mereka berbeza.


Mengikut buku Method Dakwah yang di keluarkan oleh MAIK, Terdapat 5 tahap pendekatan yang digunakan·

Tahap pertama : Mewujudkan suasana kemesraan yang erat dengan penduduk Asli. Sebagai contoh, Komunikasi menerusi pergaulan, Lawatan rumah ke rumah, Buat majlis jamuan dan sebagainya.Pada tahap ini soal agama tidak di sentuh.·

Tahap kedua :

- Pendakwah membuat intipan ke dalam hati kumpulan sasaran (Orang Asli) secara individu untuk mengenali samaada mereka punyai perasaan agama atau tidak.

- Dilakukan dalam perbualan tidak langsung dan semasa mereka kelihatan relaks.

- Contoh, Perbualan intipan:
1. Apa pandangan kamu jika dunia tidak ada Matahari?
2. Boleh jadi suatu masa seluruh tanaman di dunia ini mogok tidak mahu mengeluarkan buah. Waktu itu apa akan jadi pada manusia dan kepada siapa mengharapkan pertolongan?

- Soalan ini akan mencetuskan rasa ingin tahu di kalangan mereka dan ingin dapatkan jawapan sebenar.·

Tahap Ketiga :

- Mula menarik perbualan kepada isu agama dengan memperkenalkan apa sebenarnya agama Islam.

- Membuat perbandingan antara agama islam & agama-agama lain.

- Perlu menegaskan agama Islam adalah untuk semua bangsa.

- Nyatakan Islam itu mudah & tidak berlawanan dengan fitrah kemanusiaan yang sedia ada dlm diri mereka.

- nyatakan amalan-amalan/pelaksanaan terhadap amalan-amalan wajib (sembahyang, puasa dan lain - lain)

- Bagi yang baru memeluk Islam mereka belajar sedikit demi sedikit bermula dari bawah.·

Tahap Keempat :

- Setelah tahap 3 disempurnakan, pendakwah harus beri masa kpd kumpulan sasaran untuk berfikir & membuat analisa sendiri tentang agama (tempoh 3 hari atau seminggu bergantung pada keadaan & minat seseorang)

- Pada pertemuan berikutnya, pendakwah meninjau pandangan & komen mereka terhadap apa yang dibincangkan.

- Sekiranya jawapan positif, menunjukkan bahawa pintu utk memujuk mereka kpd agama Islam mula terbuka.

- Pendakwah harus lebih kerap mendampingi individu berkenaan utk memikat mereka kepad agama Islam.·

Tahap Kelima : Memaklumkan kepada pihak yang berkenaan spt Majlis Agama Islam untuk membuat lawatan dan penerangan khas kepada kumpulan sasaran yang mempunyai minat untuk mengenali Islam dengan lebih mendalam dan berkecenderungan utk memeluk Islam.

Selain itu juga, di Kelantan, semua badan dakwah yang terlibat sepenuhnya dalam dakwah kepada masyarakat Orang asli akan bergabung tenaga dan sentiasa membuat mesyuarat penyelarasan bagi memantapkan lagi aktiviti– aktiviti dakwah iniProgram Susulan.

Setelah mereka di'islam'kan, menjadi tanggungjawab bersama untuk mendidik, membimbing & menerapkan asas-asas penting ajaran Islam tahap demi tahap. Kebiasaannya, mereka yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Islam akan di bawa keluar dan akan mengikuti kursus asas secara formal. Di Kelantan terdapat Pusat Latihan dan Dakwah Orang Asli (PULDOA ) di bawah kelolaan ABIM melalui unit Islamic Outreach ABIM Kelantan yang bertujuan untuk memberi pendidikan tentang Islam kepada Orang Asli khususnya. Antara Program yang di laksanakan di laksanakan adalah seperti Kursus Asas Kefahaman Islam, Kursus Pengajian Islam dan Kursus Perguruan Fardhu Ain.

Kebanyakan kursus ini berbentuk jangka panjang dan semua pengajian dibiayai penuh oleh pihak PULDOA di mana dana pembiayaan adalah merupakan hasil bantuan orang ramai. Kebanyakan lepasan kursus ini akan menyambung pengajiannya di Institut Dakwah Islamiah Perkim dengan harapan semoga mereka dapat menjadi pendakwah untuk masyarakat mereka. Situasi ini merupakan permulaan bagi menggalakkan anak – anak orang asli memilih aliran pendidikan agama sebagai pilihan di sekolah menengah.

Selain itu juga, pihak MAIK juga memainkan peranan yang besar dalam menganjurkan kursus – kursus kefahaman Islam terhadap Orang asli. Selain daripada kursus terdapat juga program – program sususlan yang lain.

Antara program yang boleh diadakan :

Ø Adakan Program Amal
Ø Libatkan Mereka Dengan Tanggungjawab Sosial
Ø Adakan Majlis Penerangan Umum
Ø Adakan Pertemuan Individu
Ø Mengadakan Kursus Agama
Ø Memberi layanan baik
Ø Membimbing ke arah memahami & menghayati Islam
Ø Memberi pertolongan kebendaan
Ø Jemput ke majlis kenduri
Ø Ziarah
Ø Baktisiswa pelajar bersama masyarakat Orang Asli.

Cabaran dalam perkembangan Islam dalam Masyarakat Orang Asli.

Cabaran memang sudah tidak dapat dinafikan lagi dan menjadi asam garam dalam perjuangan dakwah dalam masyarakat orang asli. Antara cabaran yang di lalui adalah seperti jarak jauh dan cabaran meredah hutan belantara untuk ke sesebuah pos atau kampong orang asli, cabaran dari masyarakat sendiri di mana ada sesetengah mereka anti kepada agama islam. Sebagai contoh ada pihak agama lain yang memburuk – burukkan Islam dalam masyarakat orang asli, cabaran kewangan, dan lain – lain lagi. Namun semua itu dapat di atasi dengan bantuan Allah SWT.

Kesimpulan

Perkembangan positif dan penerimaan masyarakat orang asli terhadap agama Islam adalah begitu memberansangkan. Ini adalah hasil perjuangan yang tidak pernah jemu dan kombinasi antara semua badan dakwah dalam menyampaikan risalah Ilahi serta bantuan dari Allah SWT. Pihak kerajaan juga tidak kira pusat atau negeri sekarang telah mengambil berat tentang dakwah kepada orang asli. Semoga suasana ini dapat lagi di tingkatkan dan Islam terus berkembang subur dalam Masyarakat Orang asli. Semoga Allah s.w.t. memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kerja-kerja dakwah secara berkesan.

Rujukan :

- Kertas kerja seminar : Pendekatan Dakwah dan memahami psikologi Masyarakat orang asli, Dr Fariza Md Sham, dalam Seminar Dakwah kepada Orang Asli Peringkat Kebangsaan Mei 2007, Anjuran Islamic Outreach ABIM

- Kertas kerja seminar : Pengalaman dan cabaran berdakwah kepada Orang asli, Dato’ Dr Hj. Abd. Razak b. Kechik, dalam Seminar Dakwah kepada Orang Asli Peringkat Kebangsaan Mei 2007, Anjuran Islamic Outreach ABIM

- Buku Method Dakwah, Majlis Agama Islam Kelantan- Tesis : Ilham b. Haji Daud(2006-2007) Praktikal Pengajaran Solat terhadap saudara baru Orang Asli : Satu kajian di Islamic Outreach ABIM Kelantan, Latihan Ilmiah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

Artikel asal dari web PPIK

Wednesday, February 10, 2010

CIRI-CIRI PENDAKWAH RABBANI

Menjadi seorang pendakwah adalah merupakan satu kewajipan kepada setiap individu. Kewajipan tidak hanya terhad kepada orang-orang tertentu bahkan ia meliputi seluruh tenaga yang terdapat di dalam masyarakat Islam. Apa yang membezakannya ialah peranan mengikut bidang kemahiran masing-masing.

Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik.” (Surah Ali-Imran, 110)

Namun perlulah diingatkan pendakwah rabbani tidak akan lahir secara automatik dan sendirinya dalam gerakan Islam. Ia perlulah dibentuk dan melalui pelbagai marhalah. Namun pembentukan ini bukanlah satu proses yang mutlak. Ada yang dipilih untuk dibentuk namun gagal lahir sebagai jundi dakwah dan ada yang tidak dibentuk, namun ternyata keikhlasan bekerja untuk Islam ternyata melebihi orang lain.

Ciri-ciri Pendakwah Rabbani

1. Mempunyai Ilmu Yang Mantap

Ilmu yang mantap adalah merupakan bekalan ang perlu ada kepada setiap tenaga dakwah. Berapa banyak keaiban yang diterima oleh Islam hanya kerana pendakwah-pendakwah yang bergerak di atas namannya ternyata tidak mempunyai kemantapan ilmu lalu mendatangkan krisis keyakinan kepada masyarakat. Pepatah Arab ada menyebut : “Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan dapat memberikan apa-apa”.

2. Mengutamakan kepentingan Islam.

Sabda Rasulullah SAW: mafhumnya; “Berkisarlah untuk kepentingan Islam di mana kepentingannya berkisar.” Baginda mengingatkan lagi dengan sabda yang bermaksud; “Sesiapa yang berpagi-pagian tidak mengambil berat hal ehwal orang Islam yang lain maka ia bukanlah dari golongan mereka (Islam).” Rasulullah SAW menjelaskan secara langsung dengan sabda yang bermaksud; “Engkau memegang pos-pos penting daripada pos-pos Islam, maka (awas) jangan sampai musuh dapat lolos daripada penjagaanmu.”

3. Menyertai Jemaah

Apabila kita mengaku Muslim, kita harus bekerja untuk Islam. Kita patut bekerja secara berjama’ah, bekerjasama dengan para pendakwah lain yang menyeru kepada Allah SWT, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan individu muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim dan negara yang melaksanakan Islam dalam pemerintahan.Firman Allah SWT: maksudnya; “Kami akan perkuatkan tenagamu dengan saudaramu.” (Al-Qashash: 35) Firman Allah SWT lagi: bermaksud; “Bertolong-menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan jangan kamu bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2) Sabda Rasulullah SAW: maksudnya; “Hendaklah kamu bersama-sama Jama’ah al-Muslimin dan kepimpinan mereka.” (Shahih Bukhari, Kitab Fitnah)


4. Tabah dan Sabar Dalam Menghadapi Ujian

Ketabahan dan istiqomah inilah yang merupakan kunci terakhir untuk mendapat kejayaan di sisi Allah SWT. Betapa ramai orang yang ingin lahir sebagai pendakwah namun akhirnya kelayuan sebelum sempat untuk berkembang. Allah SWT berfirman yang bermaksud : Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam perjuangan)? (Surah Ali-Imran, 142)

Oleh :Ustaz Ahmad Fadhli b. Shaari

Monday, January 18, 2010

BERPERANGLAH PADA JALAN ALLAH

FIRMAN Allah s.w.t: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 244)

SYEIKH Sya’rawi berkata: “Selepas Allah menceritakan berkenaan dengan cubaan sebahagian daripada Bani Israel yang ingin melarikan diri daripada kematian tetapi Allah mentafsirkan mereka untuk mati kemudian menghidupkan dengan begitu mudah.

“Ini merupakan pelajaran yang amat jelas bagi orang yang beriman yang apabila datang urusan berperang pada jalan Allah, maka jangan risau hai orang yang beriman jika peperangan menyebabkan kamu menerima kematian. Ini kerana mati boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja.”

Firman Allah s.w.t: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah.

Ibnu al-Arabi berkata: “Satu kumpulan ulama kami mengatakan: Ayat ini merupakan ayat yang mujmal. Akan tetapi pendapat ini salah, malah ia adalah ayat yang umum.”

Imam Malik berkata: “Jalan-jalan Allah itu banyak.”

Al-Qadhi berkata: “Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan Allah melainkan ada perjuangan ke atasnya dan padanya. Jalan Allah s.w.t yang paling awal dan agung ialah Islam.


Allah berfirman yang bermaksud: Katakanlah wahai Muhammad. Inilah jalanku, aku dan orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. (Yusuf: 108).

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai menyempurnakan maksud ayat itu dengan katanya: “Barang siapa yang berperang untuk meletakkan agama Allah s.w.t. di tempat yang paling tinggi, maka dia berperang di jalan Allah s.w.t..”

Dengan itu ternyatalah apa sahaja aspek yang berkaitan dengan syariat harus berlaku peperangan kerana untuk mendapatkannya atau mempertahankannya. Dengan itu ternyatalah ayat itu difahami menurut keumumannya dan ada penegasan dari segi pengkhususan hukumnya.

Jika dikatakan: “Bagaimana dengan orang yang berperang kerana mempertahankan hartanya?

Kami menjawab: “Dia berperang di jalan Allah s.w.t. berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Barang siapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid.”

Hamka berkata: “Berperang pada jalan Allah s.w.t. adalah untuk meninggikan Kalimah Allah untuk mengamankan agama daripada ancaman musuhnya untuk mempertahankan dakwahnya. Kata Sabilillah yang bermakna Jalan Allah merangkumi maksud yang sungguh luas. Mempertahankan kemerdekaan pun dikira termasuk di dalam rangka jalan Allah s.w.t..

Sebab bangsa yang dijajah dan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain seolah mereka telah dibunuh. Maka sepakatlah ahli-ahli fiqh mengatakan bahawa apabila musuh telah masuk ke dalam negeri orang Islam, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk berperang pada waktu itu. Semua orang wajib untuk mengerahkan tenaga bagi mempertahankan negerinya dan tidak boleh ada seorang pun yang ketinggalan sehingga semuanya bersama dalam medan peperangan itu.”

Al-Baghawi berkata: “Kebanyakan ahli tafsir berpendapat ayat ini ditujukan kepada yang dihidupkan supaya berperang pada jalan Allah s.w.t. kemudian mereka keluar dari negeri mereka lari daripada jihad. Lantas Allah s.w.t. mematikan mereka kemudian menghidupkan mereka dan memerintahkan untuk berjihad. Ada pendapat mengatakan ia dituju kepada umat ini.

Al-Sonhaji berkata: “Mengikut setengah qaul (pendapat) ulama, ayat ini ditujukan kepada kaum yang tadinya telah dimatikan oleh Allah s.w.t. kemudian dihidupkan-Nya semula, maka setelah dihidupkan, mereka telah diseru supaya berperang di jalan Allah."

Mengikut setengah qaul ulama yang lain pula, ayat ini ditujukan kepada umat Muhammad s.a.w., yang maksudnya: “Janganlah kamu melarikan diri daripada kematian seperti pekerti segolongan kaum Bani Israel yang yang diceritakan dalam ayat 243 itu – mereka telah melarikan diri kerana takutkan mati. Perbuatan melarikan diri yang sedemikian tidaklah ada gunanya.

Maka dalam ayat ini terkandung seruan supaya orang mukmin itu hendaklah berjihad (berperang) pada jalan Allah.Sayyid Qutub berkata: “Di sini kita dapat memahami sebahagian dari tujuan peristiwa ini, iaitu kita dapat memahami sebahagian daripada hikmah Allah s.w.t. menceritakan pengalaman ini kepada kaum Muslim dalam generasinya yang pertama dan dalam seluruh generasinya yang lain, iaitu janganlah kamu enggan berjihad di jalan Allah s.w.t. kerana cintakan kesenangan hidup dan takutkan mati, sebab mati dan hidup itu berada di tangan Allah s.w.t.. Oleh itu berperanglah kamu di jalan Allah, bukannya kerana sesuatu tujuan yang lain, dan berjuanglah kamu di bawah panji-panji yang lain. Berperanglah kerana Allah.

Firman Allah Taala: Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sayyid Qutub berkata: “Maksudnya Allah s.w.t. mendengar segala perkataan dan mengetahui segala rahsia atau tujuan di sebaliknya. Allah mendengar segala permohonan dan memperkenankannya dan Dia mengetahui pula segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan dan hati mereka. Berperanglah di jalan Allah s.w.t. kerana di dalam perjuangan ini tidak ada amalan yang sia-sia di sisi Allah.

Jihad kerana Allah s.w.t. itu merupakan satu pengorbanan. Pendermaan harta dan infak kerana Allah s.w.t. biasanya digandingkan di dalam al-Quran dengan pembicaraan jihad dan peperangan, terutama di masa jihad itu merupakan amalan sukarela dan para mujahid terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri.

Kadang-kadang ia tidak dapat berjihad kerana harta tidak ada, oleh sebab itulah perlu adanya galakan yang berterusan (mendesak orang ramai) mengeluarkan derma untuk memberi kemudahan kepada para mujahidin di jalan Allah s.w.t.. Oleh itu di sini (ayat yang berikut) mengemukakan seruan derma dan infak dalam bentuk yang amat menarik.

Al-Sonhaji berkata: “Allah itu Maha Mendengar akan ulasan-ulasan dan alasan-alasan orang tentang seruan berjihad itu, sama ada menyambut seruan itu dengan patuh ataupun enggan mematuhinya sambil berdalih mengemukakan berbagai alasan. Lagi mengetahui, yakni Allah Maha Mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-Nya, yang mana semuanya itu kelak akan diberi-Nya balasan.”

Al-Qurtubi berkata: “Allah s.w.t. mendengar ucapan kamu seperti mana mereka berkata dan mengetahui kehendak kamu dengannya.”Iktibar Ayat:

* Imam Nasafi berkata: “Galakan supaya berjihad selepas diberitahu kerana tidak mungkin kita boleh melarikan diri daripada mati.”

* Al-Maghari berkata: “Arahan dalam ayat ini supaya kita menghiasi diri kita dengan sifat berani dan memakai seluar kekuatan supaya musuh berasa gerun dan kita menjadi golongan yang mulia dan hidup dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

* Mengisbatkan sifat Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

sumber dari utusan


p/s:gambar di atas menceritakan sedikit sebanyak jalan juang yang perlu ditempuhi semasa berdakwah ke pedalaman orang asli .. Doakan semoga kami dan para Da'e ini terus istiqamah dalam memperjuangkan agama yang Haq iaitu agama Islam kepada golongan sasaran ini... Allahu Akhbar!..


Tuesday, December 15, 2009

QURBAN EIDULADHA POS BROOKE KELANTAN 1430H

PROGRAM RAYA HAJI DAN IBADAH QURBAN POS BROOKE,
GUA MUSANG KELANTAN

TARIKH:
27 NOVEMBER 2009

PENYELARAS IBADAH QURBAN:
EN SHAMSULMUDDIN BIN AHMAD SHAH
014-2295012

JAWATANKUASA:
7 PELAJAR UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
Azhar
Faiz
Ismail
Yusuf
Adam
Daniel
Rahman

dan
Nasir (IOA)

JUMLAH QURBAN:
4 EKOR LEMBU

Senarai nama penyumbang binatang Qurban di pos Brooke
TERIMA KASIH KEPADA PENYUMBANG QURBAN YANG TERDIRI:

1.Wan Abdul Halim Wan Muhammad

2.Sidiq Ahmad

3.Dato Mazlin

4.PCIM

5.Dr Syed Hassan

6.Dr Sinari Solleh

Friday, October 2, 2009

SAMBUTAN RAYA DI POS BROOKE,GUA MUSANG, KELANTAN

Raya pertama & Raya Kedua-20&21 Sept 2009

Gambar-gambar sekitar program raya di Kg Jerdip,Kg mendrop,Kg Sigar,Kg Penangau,Kg Brooke Lama,Kg Jegjok dan Kg jelgel di Gua Musang Kelantan.Bersama-sama berkongsi dan meraikan kegembiraan dan mengukuhkan tali silatulrahim semasa menyambut kedatangan Syawal yang mulia ini kepada masyarakat asli yang baru memeluk Islam di sana..


Sembahyang Raya


Ziarah raya ke kampung-kampung di Pos Brooke
Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk warga asli beragama Islam di Pos Brooke
dari IOA

Friday, August 21, 2009

DAKWAH SECARA BERHEMAH KEPADA MASYARAKAT ASLI

Setiap umat Islam adalah pendakwah, masing-masing ada tugas untuk mengajak manusia lain kepada Islam dan mengamalkan Islam. Malah urusan dakwah perlu dipelbagaikan mengikut sasaran penerimanya.

Mungkin beberapa orang pendakwah perlu dihantar ke beberapa perkampungan orang Asli untuk duduk bersama orang Asli beberapa lama bagi tujuan mengislamkan mereka. Tetapi untuk mendakwah orang Cina atau India, tidak perlu duduk bersama mereka, tetapi cukup dengan bergaul dengan mereka setiap hari.

Tetapi satu persoalan yang perlu fikirkan hari, sejauhmana umat Islam menjalankan kerja dakwah tersebut. Berapa ramai yang turun padang dan berada di lokasi dakwah dalam tempoh yang lama? Negara ini negara kita dan Perlembagaan Persekutuan melindungi Islam dan umatnya dalam urusan dakwah, tetapi kenapa kita takut untuk berdakwah.

Dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Menurut perkara itu Islam menjadi agama untuk seluruh negara termasuk dalam perkampungan orang Asli. Ke mana tempat yang kita pergi di seluruh perusuk negara boleh dilaksanakan Islam di situ. Jika ada pihak yang menghalang pengamalan Islam di situ, mereka sebenarnya telah melanggar perlembagaan.
Walau bagaimanapun perlembagaan memberi kebenaran kepada pengamal agama lain untuk mengamalkan ajaran agama mereka dengan bebas. Malah mereka boleh menyebarkan agama mereka kepada orang lain selain daripada umat Islam.

Selain itu dengan peruntukan Perkara 3(1) juga menjadikan Islam berada di atas dalam pentadbiran negara. Ertinya, pemerintahannya mesti berasaskan Islam, pemimpinnya orang Islam dan semua urusan dalam pentabiran dirujuk kepada Islam.

Berdasarkan itu, urusan dakwah di negara ini boleh dijalankan dengan bebas tanpa kekangan mana-mana pihak malah disokong oleh pemerintah. Tetapi sejak negara merdeka sehingga ke hari ini, urusan dakwah di negara ini masih terdapat kekangan kerana semua pihak yang terlibat tidak benar-benar memahami peruntukan perlembagaan itu.


Pendakwah yang melebalkan diri mereka sebagai pendakwah bebas kononnya akan bergerak ke mana-mana tempat di negara ini berdasarkan permintaan. Ada yang memberi ceramah di masjid, ada juga yang berceramah di surau, dan tidak kurang juga yang membentangkan kertas kerja di dewan tertentu. Pendakwah bebas atas nama bebasnya agak lantas memberi hujah termasuk mengkritik pemerintah.

Tetapi belum ada lagi pendakwah bebas ini turun padang ke kampung orang Asli dalam tempoh yang lama. Apatah lagi untuk duduk berkampung dan berkahwin dengan orang Asli. Alasannya, tiada siapa yang sanggup membayar perkhidmatan mereka dalam tempoh dalam perkampungan itu.

Manakala pendakwah kerajaan pula, mereka tertakluk kepada peraturan pejabat, kalau dipanggil untuk memberi ceramah di masjid dan surau atau di mana-mana seminar anjuran kerajaan, mereka dibayar alaun. Malah kadang-kadang penganjur akan memberi saguhati lagi kepada mereka.
Sungguhpun begitu, mereka juga berpeluang berdakwah di tempat tertentu di luar waktu pejabat. Namun mereka pergi ke tempat tersebut atas permintaan penganjur dan dibayar setiap kali memberi ceramah di situ.


Persoalan sekarang, adakah pendakwah kerajaan turut turun padang berdakwah orang bukan Islam termasuk orang Asli? Jawapannya, ada. Tetapi tenaganya tidak ramai dan waktu yang diperuntukkan amat terbatas. Mungkin masuk kawasan orang bukan Islam hanya untuk urusan memberi hadiah. Dan keberadaan mereka di perkampungan orang Asli hanya selama dua tiga hari.

Kadang-kadang pendakwah kerajaan ini menjadikan aktiviti ini sekadar untuk menghiburkan diri bagi menghilangkan tekanan kerja di pejabat. Selain itu mereka beroleh alaun bertugas di luar pejabat.

Keadaan ini amat berbeza dengan mubaligh Kristian, mereka membuat kerja dengan betul-betul. Selain tenaga mereka yang ramai, mereka sanggup berkampung dan beranak pinak di sesuatu tempat yang menjadi sasaran mereka.

Bagi mubaligh Kristian mereka tidak fikirkan soal kewangan kerana banyak NGO bukan Islam yang memberi sokongan kepada mereka. Mereka tidak perlu fikir hendak makan apa kerana di mana mereka pergi, mereka boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat dan boleh makan bersama mereka.

Dalam hal ini saya mengucap syabas kepada kumpulan Tabligh kerana mereka sanggup berjalan seluruh dunia untuk berdakwah tanpa memikirkan soal kewangan. Mereka sanggup keluar duit sendiri malah sanggup cuti tanpa gaji untuk urusan dakwah.

Walau bagaimanapun penulis tidak tahu apakah pendakwah ini turut turun padang menemui orang bukan Islam termasuk orang Asli. Apa yang boleh dipastikan, mereka juga bergeligar dalam kalangan orang Islam dan mengajak orang yang sedia ke masjid dan surau untuk bersama–sama mereka.

Jelas di sini, peruntukan perlembagaan itu tidak digunakan sepenuhnya oleh umat Islam, pihak berkuasa agama, dan kerajaan sendiri. Semua pihak hanya bertindak sekadar melepaskan batuk di tangga.

Hakikatnya kita tidak serius mengajak orang lain untuk mengenali Islam walaupun tidak sanggup mengajak mereka kepada Islam. Buktinya, sepanjang kita bergaul dengan kawan kita yang bukan Islam, pernahkan kita menceritakan kebaikan Islam kepadanya? Kita tidak berani, kononnya sensitif. Padahal mereka tidak pernah berfikiran begitu.

Renung-renungkan..